Monday, August 16, 2010

NGANONG IKAW PA?

Sa pagpakabuhi ko niining kalibutana