Saturday, December 3, 2011

Gugmang Pait pas Apdo

GUGMANG PAIT PAS APDO

Sayran ko ikaw sa pagbati ko
Nga alang ra gayod kanimo
Ako nagmalig-on sa akong kaugalingon
Nga sa kaulahian gugma mo akong maangkon

Nunot sa dagan ug pagpangligid sa panahon
Ako nanganti ug nagmalaumon
Nga sa kinatumyang bahin sa akong kinabuhi
Ikaw ug ako sa gugma dili magkasumpaki

Damgo ug pagsalig kanimo ko lamang gigahin
Gugmang dili matukib sa mga pulong ang gihambin
Niining dughan ko nga napuno sa tumang pamasin
Nga gugma mo way pagkapapas ug pagkabalhin

Sa gahom sa mga matam-is mong mga pulong
Akong naangkon ang tumang kahibulong
Kon nganong gihikaw mo pa kanako
Ang gugmang way pagkahugno?

Akong nabatyagan ang tumang kapait
Ug naglagiting mga luha ug kasakit
Inubanan sa pangandoy nga kinabuhi ko unta matapos na
Tungod sa tumang kahapdos sa dughan ko gidugangan pa

Unsaon ko man pagtilaw sa gugma nga dili pait
Kon ikaw walay pagpakabana sa naangkon kong mga kasakit
Wa ikaw magmatngon nga ikaw ang bugtong hinungdan
Kon nganong ang kasing-kasing ko nasamaran

Ang imong pagtagad nganhi kanako
Murag butang nga dili makaon sa iro
Tungod kay daw sama ra nga inanay mong gikutlo
Ang kinabuhi ko nga kanunay nakigbugno

Sa matag hagit ug tuyaw nga gisangon mo ngari kanako
Nga bisan sa daghan kong paghangyo ug pangamuyo
Wala kay kaikag nga moundang pagtigbas
Sa dughan ko nga gilangkupan sa pagkadimalasNagabok na kining akong dughan
Tungod sa way undang nga pagtulo sa mga luha nga akong natagamtaman
Lakip ang tanan kong mga paglaom ug pangandoy
Inanay nga sa akong kinabuhi misutoy

Maglisod ako pagtangtang sa gugma ko nga nabatyagan
Hain man diay ang utlanan ug katapusan niining tanan?
Dili ko na mahakgom ang tumang kapait sa gugma
Nga wa mo na gani panumbalinga ug tagda

Dili mo ba diay hingsabtan ang akong kaugalingon
Nga kanimo lamang may pagbati ug pagkamasinabuton?
Wa ka ba diay plano sa pag-undang pagbihag kanako?
Ug asa kutob nga kasing-kasing ko may pagmulo?

Bisan minilyon pa ka mga pangutana akong mamugna
Apan sayod ako nga ikaw dili gayod magpakabana
Tungod kay alang kanimo, murag wala ra ako
Kay tingale dili mo ako pangandoy ug damgo

Sala ko ba diay nga higugmaon ka?
Silot ko ba kining akong natagamtaman karong mga panahona?
Ngano man nga mitugyan ka man pag-ingon
Nga ang akong gugma kanimo dili gayod maanugon?

Apan sukwahi sa akong ginatuohan ug gilauman
Tungod kay wa kay baroganan
Nga mibakwi sa maong mga saad ug panumpa
Nga ang gugma ko dili gayod mahalukapa

Ngano pa man nga gitugyan ko dayon kanimo ang akong pagsalig?
Nga kun sa kaulahian ikaw kanako dili diay mudapig?
Hinunua kanunay mong gipaamgo kanako
Kun unsay lami sa gugma nga pait pas apdo

Wa akoy igong rason ug katungod sa pagsudya kanimo
Tungod kay kalipay mo man ang pagbakho ko
Ikalipay ko na lamang sa hilom kining tanan
Aron usab imong masuta nga gugma ko kanimo way katapusan

Salamat na lamang sa tanang mga pag-antos
Nga kanako kanunay nagpahimulos
Dawaton ko na lang ang matuod nga misteryo
Nga akong naangkon diha kanimo ang GUGMANG PAIT PAS APDO.

No comments:

Post a Comment