Saturday, December 3, 2011

Ang Pagbati sa Linghod nga Kasingkasing

Ang Pagbati sa Linghod nga Kasingkasing

By Suzeth Mayormita Angana


Ang pagbati sa usa ka linghod nga kasingkasing
Daw sama kini sa kampana nga kanunay magbagting
Tinuyo man kini o dili
Ang linghod nga kasingkasing puno sa nag-awas-awas nga pagbati.

Lisod tukibon sa mga pulong ang gugma nga mabatyagan
Sa usa ka binuhat nga may linghod nga kasinatian
Ug lisod usab mahubad kun unsa ang linundagan niining tanan
Tungod kay ang linghod nga kasingkasing di pa klaro ang padulngan

Mahimong sa una grabe pa kini mahigugma
Ug sa usa ra gayod kini ka binuhat muhatag ug paghigugma
Apan sa walay igong katuyuan ug rason
Mahimong ang tanang paghigugma mahanaw sa dayon

Nasayod ba ikaw kun unsa ang hinungdan niining tanan?
Nga kadaghanan sa mga kabatan-onan dinhi sa kalibutan
Naghambin ug susamang pagbati, nga sa una ra mugana
Ug sa magkadugay murag wala ra

Tinuod ba ang ginaingon niadtong mga nakasinati
Nga kun magkadugay magkalami?
Ang buot kong ipasabot, nga magkadugay ang gugma
Kini mahimong hapsay ug pwerteng chadaha

Maihap lamang sa mga tudlo ang mga binuhat
Nga nakasinati ug gugma nga wala gilangkat
Kay kasagaran sa panahon karon
Ang linghod nga kasingkasing may pagbati nga maluibon

Sa duha o tulo pa ka bulan ang relasyon
Hapsay pa ang kasinatian nga maangkon
Apan sa magkataas ang kutay sa panahon
Ang gugma mahimong samok ug dili na halangdon

Dili mo mapugngan ang pag-usab sa pinitik sa linghod nga kasingkasing
Tungod kay kini may kaugalingong istilo ug timing
Mabuhat mo man ang kutob sa tanan mong mahimo
Apan maglisod ikaw pag-usab sa bagting sa pagbati sa usa ka tawo


Mahimo kining handumanan sa usa ka awit
Diin ang ubang mga binuhat kanunay gayod makarelate
Ug sa uban usab mao kini ang ilang suliran
Diin usab sila nagaantos ug nag-agulo sa grabeng kasinatian


Makaingon ka usahay ug tagam
Niadtong mga binuhat nga dili pa unta andam
Nga mudawat ug mutulon ug paghigugma
Apan wa kay laban, mapugngan pa ang baha nungka ang gugma

Ang uban nagamahay ug nganong sila gibati ug kasakit
Tungod sa pagbati nga sa ilang dughan kanunay nagpamahit
Ilabi na niadtong mga katawhan nga may hingkod pang pangidaron
Diin sila maglisod pagkontrol sa ilang kaugalingon

Dili pud sa ingon nga ang hingkod nga paghigugma
Walay bili ug ang tanan lumalabay ra
Naa may ginatawag nila nga sa gugma may swerte
Ug tinuod man nga sa uban nahitabo gayod kini

Ang importante nga kun ikaw musulod ug gugma
Usisaha nga ang imong kaugalingon kabalo muagwanta
Tungod kay ang gingharian sa gugma dili sa tanang mga panahon
Nga ikaw magalakaw sa mga dalan nga binakbakan sa mga rosas ug dahon

May mga panahon usab nga ikaw
Daw sama sa binuhat nga gikuso-kuso
Sa makusog nga unos ug hagit sa kapalaran.
Mao nga kinahanglan matngonan mo kini pag-ayo.

Ayaw dayon pataka ug palingla sa mga matam-is nga pulong
Nga ipangladlad niadtong mga binuhat nga maambong
Pilia ang matuod nga pagbati kaysa hitsura
Aron sa kaulahian sa imong paghigugma dili ka mag-inusa ra

Mas mayo nga sa imong pagmahal dili ra ikaw ang gibati
Dapat ang tawo nga imong gimahal kanimo usab may pagbati
Pilia ang binuhat nga may baruganan
Aron ikaw dili gayod magmahay sa kaulahian

Alang sa mga kabatan-onan nga may hingkod nga pangidaron
Kun mahimo sa paghigugma kamo kanunay magmatinarungon
Aron matawag sa kadaghanan nga ang pagbati
Sa usa ka linghod nga kasingkasing importante ug may dakong bili.

1 comment: