Friday, June 12, 2009

GIKASILAGAN KO IKAW TUNGOD KAY GIHIGUGMA KO IKAW

Ang pagsud-ong kanimo,
Maoy hinungdan sa pag-ulbo sa akong dugo.
Ug kon magkatinuod mang mahitabo
Nga maoy hinungdan usab sa pag-init sa akong ulo.

Pero, huna-hunaa ra gud, kon wala ka sa akong palibot,
Ang akong kasing-kasing naghandom ug nagbagutbot,
Ug sa imong pagkahanaw, ang akong kasing-kasing sama ra nga gibunalan ug gilambosan.
Nasakitan gayod ako tungod niana, tinuod gayod!!! nasakitan gayod ako..

Pero man nga nahitabo pa man ni dinhi niining kalibutana?
Ngano man nga ang mga tawo nagpadayon pagbitad kanimo pahilayo sa akong panan-aw?
Nahibulong gayod ako kon nganong natamaan pa ko ug
Sama ani, sa laktod pang pagkasulti, nganong nahigugma pa man jud ko?
Ug nganong kinahanglan pa man nga pugngan ko pa ikaw ug maayo?

Yamat ra! pwerteng ulahia ra jud nako dah! nga nakamatikod ug nalamdagan,
Nga mao man gayod kini'y kamatuoran,
Nasilag jud ko kanimo, simpli lang gud tungod kay gimingaw ako kanimo.
Ug yatis ra!!!! Nahigugma man gud ko nimo.......

1 comment:

  1. hahahhahahhahhhhhhhhh go suzeth, mgpahimo nya me nimo og kanta ha kay amo ra himoan og chords,,,,

    ReplyDelete