Friday, June 12, 2009

LAMA SA KAGAHAPON

Sa pagpakli ko pagbalik sa kagahapon,
Pagkatam-is gayod pamation ug handurawon,
Nga bisan sa pagpanglabay sa mga panahon,
Wala na lang gane ako nakahimatngon.

Dili gayod sayon ang paghandom sa kagahapon,
Diin naglimin ang tanghaga sa nangaging mga panahon.
Kay didto nahiusa ang pagbati natong duha,
Apan wala ko lamang damha nga sa kalit, nahanaw ka.....

Sakit alang kanako ang kamatuoran,
Nga ikaw gisakmit sa uban.
Lawom daw samad ang akong nahiagoman,
Tungod sa kasakit ug kapakyasan nga akong natagamtaman.

Lunlon mga luha ang midagayday sa akong mga mata.
Hangtod nga ang akong mga luha inanay nga nauga.
Nga bisan ang mga kabituonan sa kalangitan
Saksi sa mga pag-antos nga akong natagamtaman.

Pagkapait ug pagkadimalas
Nga kon ikaw mapakyas
Tungod sa panahon nga mapintas
Nga ang gugma ko kanimo inanay magpabilin, apan hinunoa nagtingkagol aron mulayas...

Ang hagawhaw sa mga lama sa kagahapon, nga
Kanunay magpahinumdom sa akoa,
Nga ikaw ug ako adunay managsamang paghigugma,
Sa panahon nga nanglabay na.....

Wala ko lamang gayod damha,
Nga ang pagbati nga nahanaw na,
Hinunoa nilambo kining pagbatia
Nga sa sulod sa akong dughan, haska gayung kauga..

Tungod sa mga panghitabo nga akong nasaksihan,
Halos surender na gayod ang akong galamhan,
Apan nanlimbasog gayod pagbalik ang akong gugma.
Nga wala ko man lang gane damha....

Langit alang kanako ang imong pahiyom,
Diin ako makahinumdom,
Sa kagahapon nga dugay na gayod nanglabay
Nga gilangkuban sa mga pagsulay.

Ang mga lama sa kagahapon nga akong nahiagoman,
Dili gayod mahanw ug mapapas sa akong balatian.
Nga bisan ang mga balod sa kabaybayonan,
Dili gayod makabanlas sa mga lama sa kagahapon, nga dili mahimong hikalimtan.

Igo na lamang ako sa paghanduraw,
Sa kagahapon nga dugay ng nabahaw,
Apan ang gugma ko kanimo nga tiunay ug way kinutoban,
Tungod sa mga LAMA SA KAGAHAPON nga dili ko mahimong HIKALIMTAN....

No comments:

Post a Comment