Friday, June 12, 2009

SAYANG!!!! AMPAY AKONG GISUGOT...

Sa unang adlaw sa pagtungha ko sa eskwelahan,
May maambungon nga binuhat nga akong napalgan,
Ang iyang mga mata, sama sa adlaw,
Nga makapasilaw sa akong panan-aw.

Sa pagpangligid sa mga adlaw,
Wala ko lamang damha ang pagbati nga gilaraw,
Niining dughan kong napuno sa pagbati
Gugma diay kini nga nagpungasi.

Niabot gayod ang takna, nga ikaw nasayod
Nga paminaw ko, ako murag nahimong gapnod
Tungod kay ug bisan asa ka, atua usab ang akong presensiya...
Maglisod ako pagbakwi niining tim-os kong pagbati...

Niabot ang panahon,
Nga inanay nga nahigugma usab ka kanako...
Tuod man, nalipay ako
Ug ikaw nahimo kong amigo..

Nindot man paminawon ug hapsay tagamtamon,
Apan! sayang.... masuko man gud ang akong inahan..
Nipadayag ikaw sa imong pagbati,
Ug tungod niana, sama ra nga gibayaw ako sa kahitas-an...

Apan sa takulahaw lamang inanay nga mingligdas
Ang mga luha sa akong mga mata.
Supak man sa akong balatian ang pagpakyas
Sa imong tim-os nga paghigugma....

Apan ilawom lamang ako sa pagdumala,
Sa akong kasing-kasing ug huna-huna.
Ug sa kalit lamang mitalikod ikaw,
Ug sama ra nga ang tanan kanako nangahanaw..

Lunlon kasakit ug kapait ang gibati
Niining kasing-kasing ko nga kanimo usab may pagbati,
Igo na lamang ako sa pagsud-ong sa imong kaambong,
Nga maoy nagpatig- a sa akong kaligdong.

Sa panahon nga makita ko ikaw,
Inanay nga muhalap-halap ang akong panan-aw....
Apan way swerte! ulahi naman gud....
Mahay nuon ko dah!!!! SAYANG!!!! AMPAY AKONG GISUGOT....!!!

No comments:

Post a Comment