Wednesday, October 3, 2012

Abog Sa Dagat

ABOG SA DAGAT


May abog ba nga anaa sa dagat?
May abog ba nga nag-utaw utaw sa tubig nga maparat?
Ang kadagatan napuno sa mga katubigan
Nga mahimong sa mga abog masagulan

Mga abog nga mukutil ngadto sa katubigan
Mga abog nga magtimpasaw diha sa kalawran
Arun ang katin-aw sa dagat mapulihan sa kadulom
Mapulihan sa kangiob, kalubog ug kadagtom

May kagawasan ang mga abog nga mutugpa ngadto sa kadagatan
Nga kini pagahuypon sa makusog nga hangin arun dad-on ngadto sa kabaybayonan
Agakon kini sa panahon diha sa dakong unos
Arun ngadto sa tampulong kini ihandos

Diha sa kadagatan anaa ang mapintas nga daguok sa mga balod
Anaa ang naglangtanay nga mga hugyaw sa katubigan
Mga sulog nga sa piliw nagpanuklod
Mga pinilo nga katubigan nga naggagikan sa kalawran

Mabangis ang mga balod diha sa kadagatan
Apan bisan sa kabangis niini, sa abog kini dili makalingkawas
Halos mapuno ang kalibutan sa mga katubigan
Apan sa mga abog kini dili makabanlas

May panahon nga mulinaw gayod ang kadagatan
Apan sa ibabaw niini anaa ang mga abog nagduyan-duyan
Muabot ang higayon nga muhuyop ang naghaguros nga hangin
Ug sa malinaw nga kadagatan kini naghingilin

Ug sa kalit mubanos ang nag-akal-akal nga bunok sa mga balod
Ug diha niini nagpauraray ang mga abog daw sama sa gapnod
Suyupon sa mga balod ang abog
Ug sa tubig kini gayod musambog
Ang dagat naghulagway sa kinabuhi sa katawhan
Ang abog nagsimbolo sa mga pagsulay nga atong maagian
Nga sa bisan unsang takna ug higayon
Ang mga pagsulay sa kinabuhi andam arun kita sulungon

Mga abog nga mupuling sa atong mga mata
Arun maglisod kita nga makita ang padulngan ta
Mga abog nga mukuyanap nganhi kanato
Arun musurang-surang sa kinabuhi ta nga hinlo

Naglumpanat ug naglumbana ang mga abog
Arun katin-aw sa kinabuhi ta hulipan sa kalubog
Mga abog nga mudalikyat ug bugtaw sa atong kinabuhi
Aron pagkatawo ug baruganan ta sa hinay-hinay mangligti

Mga abog sa kinabuhi malisod gayod malikayan
Kay kini napatik ug nahulma na man sa kapalaran
Mga abog nga mulukop sa kinabuhi sa mga tawo
Arun kaharuhay sa kinabuhi dili masungko

Bisan nagbaton ug kaisog ang usa ka tawo
Daw sama kaisog sa mga balod nga nagkamang ngadto sa lapyahan sa kadagatan
Apan ang maong kaisog dali-daling mabuntog
Kay napuling man sa hambaw sa mga abog

Pagkapintas sa mga abog nga mutugkad diha sa dagat
Daw sama niana kakuyaw kun ang mga abog sa kinabuhi mugusbat
Mga abog, gaan kun imong tan-awun
Apan mabug-at kini kun kinabuhi mo pagabugnuon

Abog nga anaa sa dagat malisod kaayong matunaw
Diha usab sa kinabuhi sa tawo, may abog nga lisod mahanaw
Mga abog nga naghulagway sa mga lamas sa kinabuhi
Kay ang kinabuhing adunay lamas, kinabuhi nga adunay dakong bili

No comments:

Post a Comment