Wednesday, October 3, 2012

Matod Mo

MATOD MO

by Suzeth Mayormita Angana

Matod mo, kun anha ako kanimo
Pagaampingan ug panggaon mo gayod ako
Nga bisan mulabay man ang linibo ka mga gutlo
Walay pagkahanaw ang pagbati mo alang kanako

Matod mo, ubanan ug pagaunungan mo ako
Sa tanan nga mga pagsulay nga muhasmag kanako
Nga duyugan mo ako sa tanang pag-antos
Bisan pa man nga ang tanang dahon sa kalipay mangalawos

Matod mo, pagaampingan mo ang kasing-kasing ko
Mao nga gitugyan ko kini diha lamang kanimo
Kay matod mo dili mo hatagan ug lugar ang mga kasakit
Nga mupatim-aw ug sa dughan ko mudalikyat ug pamahit

Matod mo, dili mo gayod ako biyaan
Hinunua ikaw kanunay magpabilin sa akong kiliran
Ug buligan sa pagtagad ug pag-amuma
Nga walay pagkahanaw sa bisan unsang taknaa

Matod mo, dili mo pakyason ang mga saad mo
Ug tumanon mo gayod ang tanang gipamulong mo
Nga gani gikulit mo kini sa bato
Arun dili ug dili gayod mahikalimtan mo

Apan lumalabay lamang ang tanang gipanulti mo
Kay diay bakak ug ulo-ulo lamang diay kadto
Nailad ako sa mga gipangsugid mo
Kay karun ikaw wala naman dinhi ning kiliran ko

Gibiyaan mo man ako nga nag-inusa ra
Dinhi niining mamingaw nga suok ning kinabuhi ko nga wala ka
Gihandom ko kanunay nga ikaw kanako mubalik pa
Ug gidamgo ko sa kanunay nga sa gihapon makauban ka

Gihanduraw ko sa kanunay ang matam-is tang kagahapon
Lunlon kalipay akong maangkon kun ikaw akong huna-hunaon
Mukulit kanunay sa akong mga ngabil ang pahiyom
Kun batunan ko kanunay sa kasing2x ang paglaum

Nga ikaw ug ako sa katapusan magkauban
Bisan sa katapusang pagpamilok dinhi niining kalibutan
Ibanlas man sa mga dagkong pagsulay ang kinabuhi ta
Apan sa gihapon ikaw ug ako sa pagbati kanunay managsama

Matod mo, ako lamang ang papuy-on dinha sa kasing2x mo
Apan karun may lain naman diay nga nilalang nga gikatipon mo
Pagkangilo sa mga kasakit nga gipatagamtam mo kanako
Tungod niini, malisod na gayod nga ikaw mahibalik pa kanako

Matod mo, luha ko sa mga mata dili gayod muagay
Apan ngano man kini, wala ko man maangkon ang kalipay
Unta wala ako dayon sa mga pasalig mo misakay
Arun unta dili ko maangkon kining pagmahay

Matod mo, iuban mo ako sa kalibutan mo
Apan karun dili ko na man gani maaninag ang presensiya mo
Gibiyaan mo ako taliwala niining mangiob kong kalibutan
Ug wala ka na, nga gilauman kong akong dalangpanan

Pagkasakit sa mga gipamulong ug gisaad mo
Matod mo..... matod mo.... apan gitalikdan mo diay ako
Pagkasakit sa kapakyasan nga napupo ug naangkon ko
Tungod sa pulong nga MATOD MO nga gikan kanimo.


No comments:

Post a Comment