Wednesday, October 3, 2012

GUGMA

GUGMA
by Suzeth Mayormita Angana

Gugma! Pagbati nga nagasukad sa atong dughan
Gugma! Pulong nga makapaayo sa samdan nga balatian
Gugma! Pagbati nga gihambin sa kadaghanan
Gugma! Butang nga dili ta takos nga malikayan

Sa pagsilang sa adlaw sa sayong kabuntagon
Mabati mo dayon ang kamaya ug kamalipayon
Kun ikaw nagbaton ug gugma diha sa imong kinabuhi
Kay ang gugma tinubdan sa hapsay nga mga pagbati

Sa pagpamuswak sa mga kabulakan sa kabaulan
Makahatag ka niini ug pagtagad ug kapuslanan
Kay ang kinabuhi nga may gugma makamaong mohatag ug gibug-aton
Bisan sa mga yanong butang ug sitwasyon

Gugma! Pulong nga mukulit sa matam-is tang pahiyom
Gugma! Butang nga mutusdik sa atong pagbati sama sa dagom
Malipayon ang kinabuhi kun anaa ang gugma
Nindot magpakabuhi sa kalibutan kun magbaton kita ug gugma

Malisod hubaron pinaagi sa mga pulong ang kahulugan sa gugma
Ang gugma adunay kaugalingong pamaagi ug takna
Ang gugma walay pugsanay ug walay balibaray
Kay ang gugma matuod kini, halangdon ug tiunay

Gugma! Pulong nga mugitik sa atong dughan
Apan ang gugma usahay muhatod kanato sa kaparutan
May mga binuhat nga sa gugma nagahilak ug nagbakho
Aduna say mga binuhat nga sa gugma nagmaya ug nagmalipayon kaayo

Dili patas ang nahiaguman sa matag binuhat kabahin sa gugma
Kay matag binuhat adunay kaugalingong sugilanon sa gugma nga hinulma na
Dili ikaw makaingon nga diha sa gugma kamaya perme imong maangkon
Timan-i nga diha sa gugma posible nga mag-abot imong luha ug sip-on

Kun ikaw gusto nga higugmaon, batuni ang matuod nga gugma
Kun ikaw sa gihapon gisuklian sa kasakit bisan sa gugma mo kaniya
Ayaw pagpakawa sa paglaom kay ang gugma mainantuson
Ayaw pagsurender kun ikaw giluiban sa usa ka maluibon

Hilak kutob sa imong mahimo kun ikaw masakitan
Pamaagi kini aron mahaw-as ang tanan nga pagbati nga angay kalimtan
Ang gugma sama sa bulan, usahay mabatunan mo ang tumang kahayag
Sama sa panahon sa tingtakdol, diin maayo ang imong pamatyag

Apan ang gugma usahay anaa sa kadulom
Nga diha sa kadulom, pagbati mo usab nagping-it ug nagdagtom
Huna-hunaa sa makadaghan nga diha sa gugma dili tanan lami
Kay diha sa gugma usahay anaa ang pagbiya ug paghikli

Matngoni usab ang kamatuoran nga tanan pwede makabaton ug gugma
Apan dili tanan adunay nagmahal ug nahigugma
Nindot ang pagpakabuhi kun sa pagmahal kanimo may musukli
Apan kun way mutagad sa imong gugma kini mahimong walay bili

Diha sa gugma, anaa kanunay ang nagpahipi nga misteryo
Nga usahay gugma dili matugkad sa kapintas sa usa ka tawo
Gugma! Butang nga sama sa espada nga duhay sulab
Nga sa dughan ta mahimong muhalabas ug mugalab

Gugma butang nga makapasamad sa atong dughan
Apan butang usab kini nga mupaalim sa samad sa atong balatian
Lawom daw kadagatan ang pagtugkad sa kahulugan sa gugma
Kay kini may kaugalingong gahom nga gipanag-iya

Gamhanan ang gugma nga mahimo niining pagalumpagon
Ang hataas nga mga bungtod sa kaligut-got ug pagkamasulob-on
Gamhanan ang gugma kay may katakos kini arun
Lamyon ang mga tipaka sa masakit nga kagahapon

Gugma nagtakuban ug naghabol kini ug talinghaga
Nga usahay dili hingsabtan sa atong mga huna-huna
Gugma! Pagakalisod mong sabton
Gugma! Pagkalisod mong tugkarun

Pagbantay sa kanunay kay tingali maigo ka sa pana sa gugma
Andama ang imong kaugalingon kay kini yano ra nga muabot sa imuha
Gugma! Usisaha kay tingali nagpahipi na kini sa imong dughan
Gugma! Paabota ug hulata ug kini dili mo gayod kabalibaran.
No comments:

Post a Comment