Wednesday, October 3, 2012

Paghanduraw Sa Kagahapon

PAGHANDURAW SA KAGAHAPON


by Suzeth Mayormita Angana

Sa dihang wa na magkatakdo ang atong tagsa-tagsang balatian
Pilit kong gidawat ug gihakgum nga nagkabulag usab ang atong mga dalan
Ikaw karun nagmalipayon sa kiliran sa uban
Ug ako sa gihapon nagpabilin nga sa paghigugma may kagawasan

Naglatas ako sa kamingawan ning kinabuhi nga nag-inusa ra
Kay wala ka na man nga akong masampit ug makita
Mitabon ang kahilom ning akong kinabuhi
Kay diha kanimo ako wala na man hatagi ug bili

Daw sama ra nga kinabuhi ko
Sa dakong kamingawan nagpundo
Ug didto nahanduraw ko ang atong kagahapon
Nga ikaw ug ako nagsalo unta sa pagkamalipayon

Kalipay ko unta ang paghinumdum kanimo sa kanunay
Sa kasuod ug gisaw-an tang kalipay
Apan sama sa dagami diha sa kabaulan
Milawos na man diay ang paglaum nga kita magkauban

Gitugotan mo ang imong kaugalingon
Daw sama sa gapas nga sa hangin huypon
Ug ikaw gihuyop sa hangin pahilayo kanako
Pahilayo kanako nga maoy tugbang ning ako karung pagmulo

Kun makita ko ang nagsayaw-sayaw nga mga kabulakan
Niining halapad ug mingaw nga kaumahan
Mahinumduman ko nga ako kanhi nagmaya
Kay ikaw ug ako aduna may saad ug gugma nga gimugna

Naglangtanay kita niadtong mamingaw nga dapit
Ug ikaw sa akong mga kamot kanunay migunit
Ug tungod niadto, giisip ko nga ikaw ang kinabuhi ko
Ikaw ang gilauman nga makahatag sa tinuod nga kalipay ko
Giduaw ko pagbalik ang punuan sa kahoy
Kay didto gikulit ta ang mga saad alang sa usag-usa
Apan kini nahimong anugon ug makaluluoy
Kay pakyas and pagtuman sa maong mga panumpa

Gihimo lang ba diay kadtong maong panumpa arun pakyason?
Nga bisan ipatik pa kini sa bato
Wala na kini silbi ug nahimong anugon
Kay pakyas man kini human sa pagbiya mo

Daghan sa mga dapit nga karun akong nasigpatan
Ug hinay-hinay nga mukalabat ang kasakit ning akong dughan
Sa hinungdan nga mahanduraw ko ang atong kagahapon
Apan karun lubog na kini kay natabunan na man sa mga gabon

Gihandum ko nga makalimtan ang kagahapon ta
Kay sa bisan unsang paagi kadto maisip nga lumalabay na
Ang ginaingon nga nanglabay natapos na
Apan sa gihapon dili ko ikalimod nga kagahapon ta gihanduraw ko pa

Kaanugon gayod sa atong kagahapon
Kay katumanan sa mga saad ta kanhi wa nato naangkon
Nagyangu-ngo sa kasakit ang akong kaugalingon
Kay sa sitwasyon ta wa pa man ako “maka-move on”

Tam-is ug pagkahapsay handurawon ang atong mga kagahapon
Apan kasakit akong naangkon kun kanunay ko kining huna-hunaon
Kay dili ko na mabalik ang nangagi na
Ug wala na'y kapuslanan kay panaad ta di na matuman pa

Ang bugtong kong mabuhat mao lamang ang paghanduraw
Paghinumdum sa nanglabay nga mga katuigan nga gihigugma ko ikaw
Paglingi pagbalik sa matam-is tang kagahapon
Apan di ko na man diay ikaw maangkon

Buhaton ko na lamang ang paghikalimot kanimo
Kanimo nga gihigugma unta ug gipangga ko
Huptan ko na lamang ang kasinatian nga akong naangkon
Paningkamutan nga makalimtan ang paghanduraw sa atong mga kagahapon.

No comments:

Post a Comment