Wednesday, October 3, 2012

Mabugnaw Nga Kagabhion

MABUGNAW NGA KAGABHION

by Suzeth Mayormita Angana


Sa takna nga musalop na ang adlaw ngadto sa kasadpan
Ug mutikyop na ang kahayag ug sa kangitngit gipulihan
Ug lamyon niini ang nagpahipi nga kahayag
Aron sa ingun matagbo ang umaabot nga laing buntag

Hinay-hinay nga muhuyop ang mabugnaw nga hangin
Nagpamatuod nga sa kainit kini naghingilin
Muhinay-hinay usab pagkanaog ang mga taloto ngadto sa yuta
Kay inig salop sa adlaw sa ilang pagrespeto sa kahitaas-an mupakita

Maglumbaanay pagbatog ang nagkadaiyang kalanggaman
Ngadto sa mabagang sanga sa kakahuyan
Ug madungog ang nagkaguliyang nga tingog sa ihalas nga mga mananap
Kay ang kahayag inanay nga sa kangitngit gihikap

Padayon ang paghuyop sa makapanugnaw nga hangin
Ug ang kabugnaw sa kaunuran magpabilin
Higupon niini ang kainit nga gibuga sa adlaw
Kay ang kainit sa adlaw sa kagabhion dili na mupatim-aw

Mao kini ang takna sa mabugnaw nga kagabhion
Nga mupakiyugpos sa tagsa-tagsa tang mga bukton
Ang kabugnaw sa kagabhion nga musuhop sa atong kalawasan
Nga mupatumba kanato sa atong higdaanan

Kabugnaw sa kagabhion kay mihuyop man ang hangin gikan sa amihanan
Mabugnaw nga kagabhion kay ang sinag sa adlaw dili na makit-an
Diha daplin sa nagdaguok nga tubig sa kasapaan
Ang kabugnaw sa kagabhion imo gayong mabatyagan

Kay diha anaa ang lapyo nga mga dahon
Nga nag-ugom sa mga yamog bunga sa mabugnaw nga kagabhion
Nagtabisay ang mga yamog tungod sa kabugnaw
Kabugnaw sa kagabhion nga nagpangamay sa katugnaw

Mikuyugpos ug mikolo ang mga dahon sa tanaman
Kay sa kabugnaw sa kagabhion kini gihabulan
Gibukotan sa kabugnaw ang tibook palibot
Kay ang kainit sa kalit lamang nahanaw ug nahurot

Mihupas ang inadlaw nga kainit sa katubigan
Kay mikanaog man ang kabugnaw nga hilabihan
Kabugnaw nga makapakurog sa atong mga tuhod
Kabugnaw daw sama diha sa mga tubod

Kabugnaw nga mukusi sa atong mga panit
Kabugnaw nga sa tumang katugnaw mihagit
Kabugnaw nga muhapuhap sa atong mga aping
Kabugnaw sa kagabhion nga kanato makapaigking

Kabugnaw nga mubira kanato sa atong pagtukaw
Kabugnaw nga mupalubog sa atong mga panan-aw
Kay danihon man niini ang imong mga mata arum mutikyop
Kay ang haring adlaw sa hingpit misalop

Mukanaog ang kabugnaw ngadto sa kayutaan
Gikan sa hataas nga kapanganuran
Ug lukpon niini ang tagsa tagsa tang tugkaran
Arun kabugnaw sa kagabhion atong matagamtaman

Kabugnaw sa kagabhion lisod kaayong huypon
Kabugnaw sa kagabhion dili nalim antoson
Ilabi na ug walay musandig diha sa imong mga bukton
Ug ilabi na gayod kun mag inusa ra ikaw panahon sa kagabhion

Pagkaanindot kun ikaw may kauban
Sa panahon sa mabugnaw nga kagabhion
Arun dili ka sa kabugnaw maurupan
Kay ang mabugnaw nga kagabhion, kabugnaw nga dili masayon sayon

No comments:

Post a Comment