Wednesday, October 3, 2012

Kun Katudluan Ko Pa Lang ang Kasing-kasing Mo

-->
Kun Katudluan Ko Pa Lang ang Kasing-kasing Mo

by Suzeth Mayormita Angana

Ikaw ang binuhat nga akong gihigugma
Ikaw lamang ang sulod ning akong huna-huna
Ikaw ang tanan alang kanako
Apan gugma mo, sayod akong dili kana ma ako

Sakit dawaton ang gibukhad nga kamatuoran
Nga ikaw gibati ug gugma sa uban
Saksi ako sa imong mga mata
Nga kaniya ikaw may dakong paghigugma

Makita nako sa imong panagway
Nga siya ang giila mong kalipay
Mapasigarbuhon kang misugid nga gihigugma mo siya
Sa akong nadunggan, dughan ko baling sakita

Gipamulong mo pa nga kasing-kasing mo adto lang mupitik kaniya
Ug pagbati ko kanimo wala mo na gayod makita
Kun katudluan ko pa lang ang kasing-kasing mo
Tudluan ko kana aron ako ang higugmaon mo

Kun katudluan ko pa lang ang kasing-kasing mo
Hangyoon ko nga ako na lamang unta ang panggaon mo
Apan wa ako'y mahimo kay dili man kana katudluan
Kay ang kasing-kasing adunay kaugalingong prinsipyo ug baruganan

Sa matag takna nga mabati ko nga malipayon ka sa iyang kiliran
Mag-aginod sa kahapdos kining akong balatian
Kay ang paghigugma mo sa uban
Mao ang pagkapukan ug pagkasamad ning akong dughan

Hinay-hinay nga muligdas ang mga lugas ning luha
Kun ikaw ug sa maong binuhat akong makita
Kay sayod ako nga sa inyong panagkuyog
Pagbati ninyong duha nagkaduyog


Sama ra nga giambakan ang akong dughan
Niaanang nagtapok nga mga bato sa kadalanan
Kay iyang kamot imo mang gigunitan
Ug gibutang mo kini sa imong dughan

Akong namatikdan nga gipabati mo kaniya
Nga siya lamang ang gipangga mo ug gihigugma
Gipakita mo usab kaniya ang imong pagkamatinud-anon
Kay sa paghigugma dili ka man maluibon

Pagkaanindot baya kun ako ang anaa sa iyang dapit
Aron unta dili ko mabatyagan kining maong mga kasakit
Kasing-kasing ko naluya na ug nagping-it
Kay sa imong dughan siya man ang kanunay nga gisampit

Gihandom ko sa makadaghan nga ako ang higugmaon mo
Gipangandoy ko nga pagpangga mo maangkon ko
Apan akong nadawat kanunay ang dakong insulto
Kay dili ako ug siya man diay ang gihigugma mo pag-ayo

Usa ka dakong kapakyasan ug kapildihan sa gugma
Kay siya alang kanimo, ug ikaw alang kaniya
Kun katudluan ko pa lang ang kasing-kasing mo
Sayod ako nga ako ang pilion ug higugmaon mo

Apan pakyas man ako nga ma ako ka
Kay gugma ug pagbati ko kanimo wa mo na panumbalinga
Ang akong presensiya imo mang gibaliwala
Kay dili man ikaw ug ako ang gitakda

Kun katudluan ko pa lang ang kasing-kasing mo
Ikaw ug ako ang maghigugmaay
Apan imposible pa kining mahitabo
Kay diay siya man ang bugtong mong kalipayNo comments:

Post a Comment