Wednesday, October 17, 2012

Kun Biyaan Mo Ako

Kun Biyaan Mo Ako

by Suzeth Mayormita Angana

Pinangga, kun biyaan mo ako
Mag-unsa na man lamang ang kinabuhi ko?
Kun biyaan mo ako,magsubo gayod ako
Kun biyaan mo ako, magpunay ako sa pagbakho

Kun biyaan mo ako, wala nay bulok ning kinabuhi ko
Kay ikaw man ang kalipay ug gihigugma ko
Kun biyaan mo ako, magpunay ako sa pagpangita kanimo
Kay dili ako makasugakod halayo sa kiliran mo

Kun biyaan mo ako,mapuno ako sa kamingaw
Huna-huna ug dughan ko mubati ug kakuyaw
Kay pinangga ako gayod nga gikahadlukan
Nga tingali ikaw pagasakmiton sa uban

Pinangga, kun biyaan mo ako
Mag-unsa na man lamang ang atong mga panaad ug damgo
Gipanumpaan ta sa usag-usa
Nga mag-inunungay kita sa bisan unsang taknaa

Saksi kadtong mga nagpangidlap nga kabituonan sa kalangitan
Nga ikaw ug ako adunay gipanumpaan
Panumpa nga wala namugna aron pakyason
Kundili panumpa nga angay gayod nga tumanon

Kun biyaan mo ako, magbakho kining kasing-kasing ko
Kay ang pagbiya mo, mao man ang paghubas ning kalipay ko
Kun imo gayod akong biyaan, apason ko ikaw sa bisan asang suok ning kalibutan
Sundon ko ikaw arun sa kanunay magdug-ol ang atong mga dalan

Buhaton ko gayod ang tanan arun ikaw kanunay kong makauban
Kay dili ko makaya nga muabot ang takna nga imo akong pagabiyaan
Ikaw ang giisip kong kapikas ning akong dughan
Kay ikaw lamang ang gihigugma niini ug natingban

Kun biyaan mo ako, magmalipayon pa ba kaha ako?
Makatugot ka ba diay nga magmagul-anon ako?
Kun biyaan mo ako, asa na man ang padulngan ko?
Kun biyaan mo ako, maglumbana sa kamingaw kining dughan ko

Kun biyaan mo ako, sama ra nga mawad-an ako sa tanang paglaom
Kay sa imong presensiya kanunay man akong maghandom
Kun biyaan mo man galing ako, ayaw ako padungga sa imong panamilit
Arun dili magpabilin sa dughan ko ang tumang kasakit

Kun biyaan mo ako, ayaw ako palauma sa imong pagbalik
Ayaw ako patuoha sa imong mga atik-atik

No comments:

Post a Comment