Wednesday, October 3, 2012

Nganu?

NGANU

by Suzeth Mayormita Angana

Oh! nganu? Nganung nabati ko man kini
Nganung pagbati ko wa mo man hiilhi
Nganung wa mu man tagda
Ang kasing-kasing ko nga kanunay nagpuasa

Nganung gibalewala mo man
Ang akong pag-antos ug mapait nga kasinatian
Nganung padayon mo mang gilangkat
Ang kasing-kasing nga kanimo lamang nagahulat

Nganung padayon mo man nga kasing-kasing ko gilatos
Nganung halos kasakitan man kanunay kanako imong gipaantos
Nganung sa matag higayon perme mo man akong gipaselos
Nganung kamaya sa kasing-kasing kanako wa mo gipahimulos

Nganung kanunay mo mang gikastigo ang akong kasing-kasing
Nga kini kanimo lamang unta adunay pagbagting
Nganung gibanlas mo man ang akong kakugi
Aron unta sa akong balaan nga paghigugma ikaw makasaksi

Nganung padayon ka man nga mipahilayo kanako
Tan-awa! Kasing-kasing ko gibati ug pagmulo
Nganung pilit mo mang gihulipan sa kaguol ang akong klipay
Ug kinabuhi ko guba na ug di na halos mapanday

Nganung milugnot ka man niadtong higayon nga gihawiran ko ikaw
Nga unta gipaningkamutan ko man nga sa kinabuhi ko ikaw dili mahanaw
Nganung mibalibad ka man kanako
Sa tanan kong mga paghangyo ug pangamuyo

Nganung pulos kagul-anan man ang gisukli mo sa akong paghigugma
Nga unta kamaya sa kinabuhi nanlimbasog ako arun kanimo igasa
Nganung kapakyasan man ang bugti sa akong pagpangga kanimo
Nga unta luha mo wa man unta gipatulo ko

Nganung tanan kong mga pagpaningkamot arun makauban ka
Wala mo hatagi ug gibug-aton ug importansiya
Nganung nagpakabuta-bungol ka man nga ako kanimo nahigugma
Kay diay sa pagtagad kanako wala kay gana

Nganung sa matag higayon nga mupaduol ako kanimo
Pilit mo usab buhatan ug rason aron mupahilayo ikaw kanako
Nganung di mo man lang ihatag kanako
Bisan usa ka pugnit nga pagbati nga malumo

Nganung sa tanan kong pagpaubos diha kanimo
Perme mo mang ipataas ang kaugalingon mo
Nganung tanan nga mga maayong butang nga akong gihalad
Ikaw wa gayod magpakabana ug magmanggad

Nganung wala mo man ako balibari sa dayon
Aron kasing-kasing ko unta diha kanimo dili sa pagtagad mo magmalaumon
Nganung padayon mo mang gipabati kanako
Nga pagbati ta dili gayod mahimong magkatakdo

Nganung ikaw pa man ang akong gipangga
Nga kun sa kaulahian, kaayo ko dili mo diay makita
Nganung nabati ko man diha kanimo ang tim-os nga paghigugma
Kun kini wala nimo tagda ug kinahanglana

Nganu? Nganu man nga mao kini akong gedangatan
Nganung mao man kini akong napupo sa kaulahian
Nga unta ako nagmatinud-anon man unta kanimo
Nganung di mo man kayahon ang paghigugma kanako
Tubaga ako! Nganu?!!!


No comments:

Post a Comment