Wednesday, October 3, 2012

Kanus-a Ba Nasayop ang Paghigugma?

KANUS-A BA NASAYOP ANG PAGHIGUGMA?

by Suzeth Mayormita Angana

Sayod kitang tanan nga ang paghigugma balaan
Mao kini ang kamatuoran nga gihuptan ta gikan sa atong mga katigulangan
Apan kanus-a ba nasayop ang paghigugma?
Sayop ba diay ang magbaton ug paghigugma?

Balaan ang pulong gugma, puno sa kaayo ang pulong gugma
Ang tanang ikatandi tang maayong butang bunga sa gugma
Walay lugar sa gugma ang kahakog ug kasilag
Ilabi na ang pagpasakit, pagsamad ug pagbihag

Sa kasing-kasing ug balatian sa uban nga mga binuhat
Kay ang matawag tang gugma mao lamang kadtong mga maayong buhat
Sayop ang pagbuhat ug dili maayo arun maangkon ang butang nga gipangandoy mo
Daw sama niini ang paghigugmaay sa mga tawo

Dili matawag nga balaan ang gugma kun kini naglangkob
Sa mga binuhatan nga mahimong sa uban mutukob
Balaan ang paghigugma kun kini wala nagtukbil ngadto sa kadautan
Kay ang tinuod nga paghigugma nagpasundayag kanunay sa pagkabalaan

Ang paghigugma tipik ug kabahin sa kinabuhi sa tawo
Apan kanus-a ta maingun nga sayop ang paghigugma?
Makaingun tang sayop ang paghigugma
Kun kini wala magasukad sa kamatuoran ug hustisya

Mahimo kitang mahigugma apan may nagpahipi nga dautang plano
Mahimo kitang mahigugma sa uban apan nagtakuban kini ug dautang tuyo
Mao kana ang ginatawag nga gugma pinasikad ang bakak
Gugma nga naglangkob ug sa katungdanan nagyatak

Adunay mga binuhat nga nahigugma, apan kini may kausaban
Sila nahigugma apan kini nag-ugom ug kadautan
Gugma nga wa nagasukad sa kamatuoran
Gugma nga nga dili ta matawag nga matuod ug balaan

Sayop ang paghigugma kun ikaw mahigugma
Sa tawo nga dili mo gipanag-iya
Kay kini gipanag-iya na man sa uban
Ug wa kay katungod sa ilang paghigugma imo kining ilugan

Sayop ang paghigugma kun matumban mo ang katungod sa uban
Sayop ang paghigugma kun kasing-kasing sa uban
Masakitan arun matuman ang gugma diha sa imong dughan
Sayop ang paghigugma kun kini misukwahi sa kamatuoran ug kaangayan

Sayop ang paghigugma kun kini nagbaton ug kasina
Sayop ang paghigugma kun kini walay gihambin nga konsensiya
Sayop ang paghigugma kun anaa ang pagluib
Sayop ang paghigugma kun sa kadautan kini misibsib

Ginaingun nga ang gugma balaan, ang paghigugma dili sayop
Ang gugma mao ang tanang kaayo
Apan dili tanang tawo nga nahigugma maayo
Masayop ang paghigugma pinaagi sa pamaagi ug binuhatan sa tawo

Dili masayop ang gugma, apan anaa ang sayop diha sa nahigugma
Anaa sa mga tawo nag-ugat ang kagawasan
Kagawasan sa paghigugma pinasikad sa kadautan o kaayohan
Dili matawag nga sayop ang paghigugma kun kini gisapnay sa kamatuoran

Kay ang kamatuoran, yawi sa gugmang balaan
Higugmaa ang imong isig kaingun pinaagi sa kaayo
Higugmaa sila nga way nagpahipi bisan gamay nga kadautan
Arun dili matawag nga sayop ang imong paghigugma

Anaa kanimo ang desisyon ug prinsipyo
Kun sundon mo ang pamaagi sa ubang tawo
O kun sundon mo ang unsa man ang maayo
Mahimo kang mahigugma, apan usisaha ang imong kaugalingon

Kun sa paghigugma, sakto o nasayop ka ba
Arun sa ingun makalikay ka sa sayop nga paghigugma

No comments:

Post a Comment