Wednesday, October 3, 2012

Luha

-->
LUHA

by Suzeth ayormita Angana

Luha, natagamtaman mo na ba?
May luha ba nga midaligdig sa imong mga mata?
Luha, bunga ba kini sa pagmahay?
Luha, bunga ba kini sa kalipay?

Ang luha nagsimbolo sa usa ka yano nga butang
Apan kun maangkon mo kini, kasing-kasing mo mura ug matangtang
Ang matag lugas sa atong mga luha
Adunay nagkalain-lain nga kahulugan nga gipakita

Kun biniyaan ka, mutulo gayod ang imong luha
Kun sinalikway ka, magtubod usab ang imong luha
Sa panan-aw sa kadaghanan
Ang luha bunga gayod sa masakit nga kasinatian

Mahimong pugngan mo ang pagtulo sa imong mga luha diha sa imong mga mata
Diha sa imong mga pagbakho, mahimo mong itulon ang imong mga luha
Apan ang luha simbolo gayod kini sa tumang kasakitan
Bisan pugngan mo pa kini ug dili ipakita sa uban

Ikaw nakabaton ug luha tungod kay samdan ang imong balatian
Ikaw naghambin ug luha kay gugma mo gisayangan
May luha nga miagay sa imong mga mata tungod sa tumang kaguol
May luha nga miipsot sa imong mga mata kay kasing2x nagbagulbol

Luyo sa mga luha nga imong masinati
Aduna kini kalipay nga sa unahan nagpahipi
Maagian mo ang pagtulo sa imong mga luha
Aron kalipay sa unahan masinatian mo ug makita

Walay makalikay niining maong bantugan nga butang
Nga gitawag ug luha, kay sa mata mo kanunay kining magpaatbang
Ilabi na gayod ug makino ang nahikatulog mong kahiubos
Ug mas labaw pa kun kasing-kasing mo sa kasakit nagaantos
Luha, mutulo kun pakyas ka sa paghigugma
Luha, mutulo kun kanimo wala gayoy mualima
Luha, muagay kun kasing-kasing mo nagmaluya na
Luha, muagay kun luhaan ang imong kasing-kasing

Ang luha gikan sa kasing-kasing nga migawas sa atong mga mata
Arun mapakita niini nga pag-antos sa kasing2x haska na gayong sakita
Dili sayon kapugngan ang mga luha
Kay kini muipsot lamang sa bisan kanus-a nga takna

May pipila ka mga binuhat nga sa luha kanunay nakasinati
Kay gidasmagan sa mga kasakit nga naglagiti
Sakit kaayo pamation kun luha imong maangkon
Kay mapapas ug mahanaw gayod ang imong pagkamalipayon

May ginatawag nga luha sa kalipay
Apan mas kasagarang mahitabo ang luha sa pagmahay
Ampingi kanunay ang imong kaugalingon
Arun luha dili mo kanunay maangkon

Ampingi gayod kanunay ilabi na ang imong dughan
Arun sa luha ikaw dili mahuluman
Hapdos ang imong dughan kun may luha diha sa imong mga mata
Sakit iginhawa kun luha nanggunit na diha sa pilok sa imong mga mata

Nagbakho ug nagluha ka ba karung mga higayona?
May luha ba nga nagpahipi karun diha sa imong mga mata?
Ayaw kana pugngi, patulua kana
Arun mabatyagan mo ang kalipay sa umaabot nga mga ugma

Kun nagtulo ang mga luha mo karun
Kay sa kapakyasan ug kaalautan ikaw naulipon
Paniguroha nga ugma damlag ug sa umaabot nga mga panahon
Luha dili mo na kanunay masinatian ug maangkon.

No comments:

Post a Comment