Wednesday, October 3, 2012

Anak Ko, Balik Na Dinhi Sa Kiliran Ko

Anak ko, balik na dinhi sa kiliran ko

by Suzeth Mayormita Angana

Anak ko, hain ka na man?
Mao ka nay pangutana nga kanunay nagatukaw ning akong dughan
Dili sayon isip usa ka ginikanan
Nga ang imong anak mahanaw diha sa imong kiliran

Anak ko, gihandom ko ikaw sa kanunay
Mahinumduman ko ang higayon sa imong pagkagamay
Nga ikaw akong giduyan ug sa mga bukton ko gisapnay
Bisan sa tunga sa kagabhion sa imong pagkahinanok ako kanunay kanimong nagbantay

Andam akong mag-antos ug magsakripisyo
Kay ikaw anak ko ug pinalangga ko kaayo
Malipayon kaayo ako kanunay sa sayong kabuntagon
Kay kanunay ka mang mupatong ning akong mga bukton

Gialimahan ko ikaw pag-ayo, pag-amuma sa usa ka ginikanan
Nga andam buhaton ug atubangon ang tanan
Bisan sa pagbatog sa lamok sa imong panit dili ko katugotan
Mao kana ang pagmahal ko kanimo nga dili hintupngan

Minglabay ang mga adlaw ug katuigan
Dako ka na ug aduna nay kaugalingong pagpanglantaw sa unahan
May mga higayon nga kita magkasumpaki
Kay ikaw usahay sa mga tambag ko nagdumili

Kanunay kong gibuhat ang mga butang alang sa imong kaayohan
Kay dili ko gusto nga ikaw mahitumpawak sa kadautan
Gipungan ko ikaw nga dili mukabig sa mga pagpakighugoy-hugoy
Arun ikaw sa kaulahian dili mahimong makaluluoy

Bisan musukol ka na kanako, apan sa gihapon andam akong nagpailob anak
Gipalangga gihapon tika bisan sa tanan kong mga tambag ikaw misupak
May mga higayon nga nilapaw na ang akong nasulti diha kanimo
Apan wa kana magpasabot nga mulungtad kining kaguol ko

Apan anak, wala mo hingsabti ang akong gipangbuhat
Mikagiw ikaw sa halayo ug sa wala ko hiliing dapit
Anak kanunay akong nagmalaumon ug naghulat
Kanunay kong nabati ang kamingaw ug kasakit

Kay ikaw wala na man mubalik sa atong panimalay
Ug karun wala ko na gayod natagamtaman ang kalipay
Kanunay nga mitulo kining akong mga luha
Kay anak sa kadugayon sa panahon wala ko na man ikaw makita

Tumang kabalaka ug kakuyaw kanunay kong nabatyagan
Kay wala ako masayod sa imong kahimtang ug asa ang imong nahimutangan
Sakit kaayo ang pagbiya mo kanamo
Anak, ang kasing-kasing ko karun gihabulan sa kasubo ug pagmulo

Anak ko, balik na intawon ning kiliran ko
Dili na maihap ang mga adlaw nga kanunay akong nagpangita kanimo
Ayaw na intawon paantosa sa kasubo kining ginikanan mo
Kay bililhon ka kaayo ning kinabuhi ko

Anak, hangyo ko lang kanimo nga mupakita ka na kanako
Kalimti ang mga butang nga kita nagkasango
Dili makompleto ang kinabuhi ko, kung wala ka
Mao nga balik na, ug ayaw na intawon ako sa kabalaka paantosa

Anak asa ka na man karun, balik na intawon dinhi sa akong kiliran
Kay nalukop na ang kinabuhi ko sa kasub-anan
Timan-i sa kanunay nga ako andam mudawat kanimo
Kay anak ko ikaw ug ginikanan mo ako

Anak, balik na intawon dinhi ning kiliran ko
Gimingaw na ako kanimo pag-ayo
Ibalik na intawon ang kamaya ning kasing-kasing ko
Nga ikaw mubalik ning kiliran ug makauban ko

No comments:

Post a Comment