Wednesday, October 3, 2012

Binilanggo Nga Pagbati

-->
BINILANGGO NGA PAGBATI
by Suzeth Mayormita Angana

Binilanggo nga pagbati akong naangkon
Sa dihang gugma ko alang kanimo dili ko masugilon
Gipaningkamotan ko nga mahibaw-an mo kini
Bisan mga ngabil ko sa mga pulong dili makasulti

Gibuhat ko ang pagpakita kanimo sa akong pagbati
Pinaagi sa maayong pagtagad ug maayong buhat ko ikaw makasinati
Apan adunay utlanan ang akong pagtagad diha kanimo
Kay ikaw gipanag-iya naman sa laing tawo

Gusto kong ipahibalo sa kadaghanan
Nga ikaw ang bugtong binuhat nga nagtinggakol ning akong dughan
Gaawas-awas kining paghigugma ko unta diha kanimo
Apan unsaon ko man nga pagbati ko usa man ka binilanggo

Binilanggo kining pagbati ko alang kanimo
Tungod kay wala ako'y igong katungod sa pagpadayag niini diha kanimo
Unsaon ko man nga ikaw masayod
Kun ikaw sa bisan unsang paagi dili ko na magukod

Binilanggo ang pagbati ko alang kanimo
Kay sa bisan unsang paagi pagbati lisod ng masayran mo
Saksi unta ang mga kalangitan ug kabituonan
Nga ikaw lamang ang binuhat nga akong pakamatyan

Nga hangtod sa katapusan kong gininhawa
Ikaw ra gihapon ang binuhat nga manag-iya ning akong gugma
Naghaguros daw sama sa hangin ang akong gugma diha kanimo
Ug daw sama sa bul-og sa baha kining pagbati ko

Apan malisod gayod nga ikaw niini mahibalo
Kay binilanggo man ang pagbati ko
Maglisod ako sa pagladlad niini sa imong atubangan
Kay sa bisan unsang paagi pagbati ko dili mo masaksihan

Binilanggo ang pagbati ko kay kini dili man masugid diha kanimo
Binilanggo kining pagbati ko kay wa ka nay kagawasan nga ikaw maako
Binilanggo ang pagbati ko kay kini dili makalingkawas
Sa makusganon ug mahait nga mga rehas


Mga rehas nga nagpasumbingay nga ako giulang na diha kanimo
Malisod gayod nga ikaw makahibalo sa mga panaad ko
Malisod nga matagamtaman mo ang pagpangga ko kanimo
Malisod na nga musalingsing ang paglaom alang kanato

Kay kini gitabunan na man sa dagami sa kalimot
Kay ikaw nabihag na man sa laing pukot
Ug nagkahulugan ug nagmatuod kini
Nga ikaw di ko na gayod mabawi

Gitulon ko ang nagpamahit nga kahapdos niining akong dughan
Ug gidawat sa hingpit kining kapakyasan nga akong gidangatan
Naglumbana sa kaguol kining ako pagbati
Ug nagmalaumon nga ikaw kanako mahiuli

Gusto ko nga sa kalipay kita mag-kauban
Sa mga pag-amuma ikaw akong mahalaran
Sa mga pagsulay ug pagtamay gusto ko nga ikaw panalipdan
Ug makauban hangtod sa katapusan

Apan dakong kawang kining tanan
Kay ikaw dili na makabati sa pinitik ning akong dughan
Dili mo na mahangop ang akong paghigugma kanimo
Kay kini usa man ka binilanggo

Lisod kaayo ang pagdawat sa kamatuoran
Nga magpabilin nga binilanggo ang akong nabatyagan
Gipaninguha ko nga huypon ako sa makusog nga hangin paingon sa imong kiliran
Aron sa binilanggo ko nga pagbati imo gayod nga masaksihan

Kawang lamang ang tanan ko nga mga pangandoy
Nga mahatag mo kanako ang imong kaluoy
Nga bisan binilanggo kining akong pagbati
Sa hinay-hinay ikaw niini makasinati

Maupos na lamang ang matag palid sa katuigan
Apan ako nagpabilin nga sa gugma gihikawan
Naangkon ug natagamtaman ko kini
Kay diha kanimo binilanggo man kining akong pagbati

No comments:

Post a Comment