Wednesday, October 3, 2012

Gikalimtan Mo Na Ba Diay Ako?

-->
Gikalimtan Mo Na Ba Diay Ako?

by Suzeth Mayormita Angana

Ang kinabuhi ko karun nahulom sa kamingaw
Ang pagbati ko karun walay padulngan ug naglatagaw
Kanunay akong naghandom sa mga higayon nga kita nagkauban
Ang pagpunay ug paghandom kanimo nagbunga sa tumang kasakitan

Pilit kong gipaningkamutan nga kalimtan ka
Kay sayod ako nga diha kanimo, ako wala mo handuma
Sakit hangpon ang kamatuoran nga ako walay gibug-aton diha sa imong dughan
Sakit huna-hunaon nga ako diay imo namang gikalimtan

Ang atong hamubo nga panag-uban, wala mo hatagi ug bili
Kay sayod man ako nga sa paghigugma dili ako ang imong gipili
Wala ako'y igong katungod arun angkonon ka
Ni gihuptang katungod arun sa pagdani sa uban mapugngan ka

Wala ako'y katungod pagdumala diha kanimo
Kay dili man ako ang tag-iya nianang kasing-kasing mo
Gusto ko man unta nga ikauban ka pag-usab
Apan sayod ako magpunay ka man lamang ug gahin sa imong pagbalibad

Matag buka ning akong mga mata sa sayong kabuntagon
Kanunay kining nagpangita ug naghandom sa imong kaugalingon
Apan unsaon ko man... nga ako diay gikalimtan mo na man
Unsaon ko man... nga ako diay walay luna ug kataguan diha sa imong dughan

Gidawat ko nga ubos lang ako ikumpara sa uban
Sayod ako nga uyamot lamang kining akong kapalaran
Kung hitsura ang pagabasihan, mabutang gayod ako sa kinaulahian
Ug ako dili makahatag kanimo sa mga kabtangan

Wala ako'y ikapasigarbo ug ikagasa kanimo
Gawas niining tim-os ug matuod nga pagbati ug pagpangga ko
Kalipay ko nga mahibaw-an mo nga ako may pagbati unta kanimo
Apan padayon ka mang mipalayo dinhi ning kinabuhi ko
Dili ko na gani mapakita kanimo kining dako kong paghigugma
Kay dili ko naman ikaw makita ni makauban pa
Gipaningkamutan ko man unta nga ilubong ko ikaw sa kalimot
Apan napupo ko man hinuon nga dughan ko wala mahimuot

Matod ning huna-huna ko, kalimtan ka na
Apan nakigtigi kining dughan ko nga padayon nga higugmaon ka
Huna-huna ko nagtiyabaw nga ibaliwala ka na
Apan kasing-kasing ko nagbakho nga dili kaya nga isurender ka

Wala ka man unta'y gibug-aton ning akong kinabuhi
Apan sa dihang nakauban ka, natugkan man ako sa tim-os nga pagbati
Gibaliwala ko man unta ikaw sa sinugdanan
Apan karun diay ikaw naman ang nagtingkagol ning akong dughan

Wala ka na ba diay mahinumdom pa kanako?
Wala mo ba diay hatagi ug pagtagad nga pagbati ko alang kanimo nahimugso?
Karun, wala ka na nga mahinabi ko
Wala ka na nga muhatag ug pahiyom ug kalipay ning dughan ko

Gikalimtan mo na ba diay ako?
Kay wala mo na man ako hatagi nianang pagtagad mo
Nabatyagan ko karun nga imo akong gikalimtan diha sa panumduman mo
Kay wala ka na man gayod magpakabana pa kanako

Gikalimtan mo na ba diay ako?
Kamatuoran nga lisod madawat ning kasing-kasing ko
Kay nakat-on na man unta ako sa pagmahal kanimo
Ug kanimo ko na lamang mabati ang kalipay ning dughan ko

Gikalimtan mo na ba diay ako?
Haw-ang na gayod kining kinabuhi ko
Ikauban ko na lamang ikaw sa akong mga damgo
Kay tataw na kaayo nga ako diay gikalimtan mo.
No comments:

Post a Comment