Wednesday, October 3, 2012

Kanal

KANAL

by Suzeth Mayormita Angana

Dominggo kadto sa hapon
Sa dihang anaa ang nagdagitom nga mga dag-om
Ug hinay-hinay nga mihuyop ang mabugnaw nga hangin
Nga daw nakulbaan ako sa makadiyot kay tingali matinuod ang akong pamasin

Nga muosab na pud ang gikahadlokan nga panghitabo
Kun diin kadtong maong dapit, apektado ang tanang lumulupyo
Sa paglibot-libot nako sa maong dakbayan
Ako gayong nasaksihan ug namatikdan

Ang inanay nga pagbundak sa makusog nga ulan
Wa ako mamasilong, kundili nagpundo ako sa kilid sa dalan
Ug akong giobserbaran ang mga kanal
Nga anaa ang makusog nga bunok sa tubig nga nag-akal -akal

Makapanimbawot sa balahibo ang maong panghitabo
Kun diin ang mabug-at nga lugas sa ulan mipadayon pagtulo
Ug mibugwak ang makusog nga agay sa tubig
Inubanan sa nagtapun-og ug nakalain-laing basura ug gubang kamalig

Pagkahugaw sa kanal! Ug bisan asa na lamang muipsot ang mga katubigan
Tungod kay adunay daghang nabara nga mga basura sa agianan
Ang nagpungasi nga mga katubigan kalit lamang miapaw
Ug sa hayan ang mga katawhan nagdali-dali ug katkat sa ibabaw

Miawas ang mga kanal tungod sa kakusog sa ulan
Ug apektado gayod ang tibuok katilingban
Kun gitagaan lang unta kini sa maayong pagtagad ug pag-amuma
Hayan ang mga katawhan dili gayod maunsa

Apektado gayod ang mga tawo ilabi na ang mga kabataan
Ang kalimpyo unta sa mga kanal matagamtaman unta sa katilingban
Kini hatagan ug maayong pagpakabana ug pagpakisusi
Ilabi na sa mga tawo nga sa panahon sa eleksyon magngisi-ngisi

Kinahanglan hatagan kini ug dakong impotansiya
Nga kalimpyo sa mga kanal sa mga katawhan igasa
Lihok kadtong adunay gihuptang pwesto sa gobyerno
Aron sa kaulahian kamu dili pagabasulon sa daghang tawo.

No comments:

Post a Comment