Wednesday, October 3, 2012

Kun Ako Ba Siya?

Kun Ako Ba Siya?by Suzeth Mayormita Angana


Ako siya karung mga panahona
Ako pa ba gihapon siya sa umaabot?
Ako pa ba siya inig abot sa panahon
Nga akong gikahinaman diin ako gayod magmalipayon

Aduna ako'y kabalaka, linibuan ka mga pangutana
Kun ako ba siya sa panahon nga gitakda
Sayod ang akong kasing-kasing ug huna-huna
Nga kaniya ko lamang gihulad kining akong gugma

Sa matag pagpamilok ning adlaw ug gabii
Kanunay kong gihandom nga ako siya sa unahan
Ug gugma nga naghugpong kanamo dili gayod ihikli
Kay siya lamang ang nagbatog ning akong balatian

Sayod ang mga bituon sa kalangitan
Nga gugma ko siya lamang ang natingban
Hinagawhaw ning nagpuyo kung balatian
Kaniya lamang nagmaya kun siya akong makauban

Gibati ko ang dili kapugngan nga pangagpas
Kun siya ba ang mahimo kung kapikas
Apan dili ko usab ikalimod nga aduna ako'y kabalaka
Kay tingali dili kami ang gitagana sa usag-usa

Panganduyon ko man galing nga kami sa katapusan magkauban
Apan kanunay mupatim-aw ang pangutana
Kun ako ba siya gihapon sa kaulahian
Oh! nabatonan ko ang kakuyaw ngadto kaniya

Kay sayod man ako nga adunay mga binuhat
Nga sa iyang kaanyag nakalitan ug nakurat
Daw-an ko man ang ubang mga nilalang
Arun sila sa iyang kaanyag mangindahay ug mag-atang

Gikahadlukan ko gayod ang kamatuoran
Nga mahimo siyang pagaagawon ug labnihon sa uban
Kay dili ko pa man sinilyuhan ang iyang dughan
Nga nagmatuod nga mahimo nga makabig siya sa uban

Aduna pa siya'y hingpit nga kagawasan
Sa umaabot ako mahimong iyang talikdan ug biyaan
Nahadlok ako sa akong mga pagduda
Kun ugma ug sa umaabot ako pa ba siya?

Dili malikayan ang pagbati nga kanunay nakuyawan
Kun gani mapakyas ako sa pangandoy nga maako gihapon siya sa kaulahian
Nagpungasi sa kanunay ang naghaguros nga mga panghuna-huna
Kun sa umaabot nga mga adlaw ug takna

Magpabilin pa ba gihapon siya ngari kanako
Nga sayod man ako nga adunay siya'y kagawasan pagpili sa laing tawo
Gusto ko na man unta siyang gapuson ning akong dughan
Apan wa ako'y igong katungod arun kini karun matuman

Dili kapugngan ang kakuba ning dughan
Nga nagpangagpas sa mahimong mahitabo ngadto sa unahan
Kay ang pangandoy nga siya maako hangtod sa katapusan
Mao may gihandom ug gipangamuyo ning balatian

Naglatay sa kakuyaw ang mahimong linundagan niining tanan
Kay ang tumang kabalaka nga siya mahanaw kanako dili man malikayan
Oh! halayo nga mga bituon sa kawanangan
Mahimo ba ninyo akong tubagon sa makadaghan

Kun ako ba siya, kun iya ba ako?
Halos dili na ako makalitok sa mga pangutana
Tungod kay napuno na ako sa tumang kabalaka
Kun maako ko ba gayod siya

No comments:

Post a Comment