Wednesday, October 3, 2012

Balod Sa Yuta

BALOD SA YUTA


May balod ba diha sa yuta?
May balod, apan kini usahay dili ta makita
Mga balod nga nagkahulugan sa malig-on nga kamatuoran
Nga andam kini nga kinabuhi sa tawo pagabukotan

Mga balod nga muhampak matag karun ug unya
Mga balod nga sa kalibutan ta nagpataliwala
May mga panahon nga linaw pa sa lana ang atong mabatyagan
Apan muabot gayod ang mga balod nga muuyog sa atong kapalaran

Ang yuta nagsimbolo sa mamala
Apan may mga balod kini nga gitagana
Dinhi sa yuta, mabatian ta ang mga balod sa kasakit
Anaa gayod ang mga balod nga nagpaninggit

Anaa ang makusog nga huyop sa mga pagsulay
Nga magtukmod arun muulbo ang mga balod luyo sa atong kalipay
Mga balod nga kanato mahimong mulumos
Mga balod nga nagkahulugan sa mga kasakit ug mga pag-antos

Diha sa lapyahan sa tagsa-tagsa tang kinabuhi
Anaa ang mga balod dinhi sa yuta nga nagpungasi
Daw sama sa mga balas dinha sa kabaybayonan
Ang mga balod sa yuta nga mahimo tang masinatian

Nga kini dili maihap sa atong mga tudlo
Nga kapila kini musugat ug muhasmag ngari kanato
Wala kini gipili nga panahon kun kanus-a kini mupatim-aw
Kay usahay sa mga kaisog ta mutunaw

Mga balod sa yuta nga muhatod kanato sa mahait nga kabatuan
Nga mahimong musamad sa atong mga balatian
Diha sa lawod ning atong kinabuhi
Anaa ang mga balod nga kanunay nagpahipi
Mga balod nga manggula dinhi sa yuta
Mga balod nga usahay dili mu gayod matugkad ug masuta
Sa bisan asang suok ning gipuy-an tang yuta
Anaa nag-apong nga mga balod arun kanato muhadla

Mga balod nga mahimong mutumpag sa atong kalig-on
Mga balod nga mupapas sa atong pagkamalipayon
Ang mga balod sa yuta mas hait pa kay sa mga balod sa kadagatan
Kay ang balod sa yuta, mga balod nga naghulagway sa mga pagsulay ug kasakitan

Mga balod nga mubanlas panahon sa atong kahigwaos
Mga balod nga musudya sa panahon sa atong mga pag-antos
Mga balod nga muyubit kun sa kusog kita nawad-an
Ug ang pagtoo ta sa pagka way paglaum gipulihan

Balod sa yuta, mga balod nga dili kalikayan
Mga balod nga dili ta gayod kataguan ug kabalibaran
Ang kinabuhi ta, gikaluhaan ng daan
Ning mga balod sa yuta nga nag-atang kanato sa unahan

Mga balod nga musulay sa atong kusog
Arun sa ingun makamao kitang mubarog
Matumba man kita sa paghampas sa mga balod
Apan paningkamutan ta nga kita makasugakod

Kay ang tanang balod dinhi sa yuta nga atong maangkon
Kini may katapusan ug mahanaw lamang kini sa dayon
Kun anaa ang mga sulog nga mutuok kanato
Anaa usab ang kalinaw nga maangkon ta pinaagi sa pagpangaliyupo

Gamhanan ang mga balod nga anaa sa yuta
Apan mas gamhanan kadtong binuhat nga niini nagmugna
Batuni kanunay ang pagsalig sa kahitas-an
Kay Siya lamang ang may gahom nga mubuntog niining tanan

Bulahan kadtong adunay pagsalig ug pagtoo
Pagsalig nga way pagkabugnaw sama sa kalayo
Magmadaugon kadtong nagbaton niining hiyas sa kinabuhi
Kun mga balod sa yuta dili lamang gayod hatagan ug dakong bili.

No comments:

Post a Comment