Wednesday, October 3, 2012

Unta Sa Umaabot Nga Panahon, Kita Pa Gihapon

UNTA SA UMAABOT NGA PANAHON, KITA PA GIHAPON


by Suzeth Mayormita Angana

Dili matukib sa mga pulong ang akong pagkamalipayon
Sa dihang nagkatakdo ang pagbati tang bulawanon
Wala ako magdahum nga nagkahiusa ang atong tagsa tagsa ka paghigugma
Kay sulagma lamang ang higayon nga nakauban ka

Daghang binuhat ang mialirong sa imong kasingkasing
Daghang mga binuhat nga sa paghigugma kanimo mikaging
Apan wala ako magpakawa sa paglaum
Kay gilauman ko man gayod nga paghigugma mo akong maangkon

Ganti nga walay ikatandi ang akong nakab-ot
Sa dihang sa paghigugma ko kanimo ikaw nangilabot
Aduna ka man pud diay pagpakabana
Sa akong pagkamatinud-anon ug nagpangamay nga pagpangga

Sa laktod nga pagkasulti, iya ta ang tagsa-tagsa
Gidawat mo ang akong bug-os nga paghigugma
Ug gihalad ko usab kanimo ang gugmang walay paglubad
Kay pagpangga ug pagmahal kanimo ako dili makabalibad

Mikabat sa gatusan ka mga adlaw
Nga dughan ta adunay managsamang gilaraw
Nabatunan ta ang pagsinabtanay ug pagminahalay
Kay aduna man kita'y managsamang kalipay

Gihatagan mo ako sa hustong pag-amuma
Gigahinan mo ako sa imong matam-is nga katawa
Gipuno mo ako sa imong pagkamaayo
Kay gipangga ug gihigugma mo man ako

Sa ingun, gihatag ko usab kanimo
Ang matuod nga bulok ning pagbati ko
Gipabati ko kanimo ang tim-os nga paghigugma
Ug dili ko gayod ikatugot nga sa kinabuhi ko mahanaw ka

Sobrang kamaya ang gibati ning akong dughan
Kay aduna man kitay managsamang hinagawhaw ning atong balatian
Duha kita, apan nahimo kitang usa
Kay pagbati ta sa usag-usa hiniusa

Nagmalaumon ako sa matag takna ug higayon
Nga unta sa umaabot nga mga panahon kita pa gihapon
Kay dili ko kaya nga mawala ka ning kiliran ko
Kay naggagikan kanimo ang kalipay ning dughan ko

Unta sa umaabot nga mga panahon kita pa gihapon
Nga pagsinabtanay ug pagminahalay ta kanunay magkauyon
Nga bisan may musulod nga mga pagsulay
Padayon nga kitang duha kanunay magminahalay

Unta sa umaabot nga panahon kita pa gihapon
Nga mag-uban, magtan-aw sa nagpangidlap nga mga bituon
Kay didto ta ipasupot ang atong mga pangandoy
Arun pagbati sa usag-usa magpabilin ang kaluoy

Unta sa umaabot nga panahon kita pa gihapon
Arun padayon tang matagamtaman ang pagkamalipayon
Kay sayod man ako nga ikaw lamang ang kalipay ning dughan ko
Ug nganhi mo lang kanako mabatyagan ang matuod nga kalipay mo

Unta sa umaabot nga panahon kita pa gihapon
Arun naipon tang mga panahon sa pagminahalay dili maanugon
Kay sa kataas sa takna nga nakauban ko ikaw
Dili ikatugot ning kasingkasing ko nga gugma ta mahanaw

Unta sa umaabot nga panahon kita pa gihapon
Arun ikaw ang madala ko sa salag sa kaminyoon
Arun matuman ang atong mga saad ug panumpa
Nga ang usag-usa ta dalitan sa tim-os nga pagmahal ug pagpangga

No comments:

Post a Comment