Wednesday, October 3, 2012

Pinangga, Nganong Gibiyaan Mo Ako?

PINANGGA, NGANONG GIBIYAAN MO AKO?

by Suzeth Mayormita Angana

Oh! Pinangga nganong gibiyaan mo ako?
Nganong puro kasakit man kanako ang gipatagamtam mo?
Nganong gipalaom mo man ako sa wala?
Ako kalit lamang mong gipapas sa imong huna-huna

Nganong mitugot ka man
Nga pagasamdan ang akong dughan?
Nganong wa ka may kaikag
Nga pagbati ko imong gibihag?

Gihatag ko man unta kanimo ang tanan
Nga bisan pag kaugalingon ko usahay masakitan
Giantos ko ang angay alantuson
Ug gisagubang ang tanan bisan nagkaingun-ingon

May mga panahon nga masud-ipan na gali ako
Sa mga pagyubit ug pagtamay mo
Mataliguk-an na man gane usahay ako
Tungod kay pagkatawo ko sa hayan gisalikway mo

Abi ko ba'g unungan mo ako sa katapusan
Nga pagbati ug pagtagad ko imong pagaampingan
Nga diha kanimo, luha dili ko gayod maangkon
Kay nagtoo man ako nga diha kanimo, ako magmalipayon

Ug sa imong mga bukton, ako pahanday-handayon
Ug sa imong mga gakos, ako patulugon
Ug sa mga matam-is mong pahiyom
Ako makabaton ug kusog ug paglaumNagtoo ako nga sa umaabot ng mga panahon
Ako imong pagadad-on sa salag sa kaminyoon
Ug bisan sa nag-uros-uros nga mga pagsulay
Ako imong unungan tungod kay kini mao imong kalipay

Gihikli ko ang tanan nga mga pagduda
Nga bisan sa naangkon kong kahimtang wa ko na lang gani tagda
Kay murag pagtagad mo kanako wa nay gana
Ug imong paghigugma kanako minglubad na

Gihimo kong kusog ang imong kaluya
Ug giantos ang tumang kasakit nga gugma ko wa mo na tagda
Gipaninguha ko nga sa matag higayon makauban ka
Ug pagbati ko ug pagbati mo kanunay managsama

Gipangamuyo ko usab nga pagbati ko hingsabtan mo
Kaw ikaw ang gugma ug paglaum ko
Apan! Ngano man nga ako sa kaulahian
Imo man akong gitalikdan ug gibiyaan?

Nganong gilabni mo man ang akong kalipay
Karun sa kaulahian nabatonan ko ang pagmahay
Tumang kahapdos sa dughan ang naangkon ko diha kanimo
Oh! akong pinangga nganong gibiyaan mo ako?
No comments:

Post a Comment