Wednesday, October 3, 2012

Kulang Pa Ba?

KULANG PA BA?

by Suzeth Mayormita Angana


Kulang pa ba ang tanang gibuhat ko?
Kulang pa ba ang pagpangga ug pagmahal ko kanimo?
Kulang pa ba kay hangtod karun gipaantos mo pa man ako
Nga unta ikaw lamang ang gihandom niining kasing-kasing ko

Hulagway sa kawad-on sa kalipay kining kinabuhi ko
Tungod kay wala mo man gahini ug gibug-aton kining pagbati ko
Hinulad gikan sa kasing-kasing ko
Kining nabatyagan ko nga gugma alang kanimo

Gipakita ko kanimo ang akong pagkamatinud-anon
Aron pagminahalay ta magmalungtaron
Bisan gisagpa ako sa mga kasakit
Nga ikaw sa uban usahay nahilambigit

Matod mo tawo ka lang nga masayop
Matod mo wa mo tuyua nga sa sala ikaw mihuyop
Tuod man gidawat ko gihapon ikaw
Bisan may masakit kang binuhatan batok kanako nga gilaraw

Sama sa gihapon wa ikaw magtagam
Kay kasakit sa gihapon kanako imo mang gipatagamtam
Nakigsuod ug nakigkuyog ka kaniya
Bisan gisabutan ta man unta nga kita lamang duha

Nalimtam mo na ba ang gisaad mo?
Nga matod mo ako lamang ang higugmaon mo
Nga bisan manghulpa pa ang kawanangan
Ikaw magpabilin kanunay ning akong kiliran


Gituohan ko dayon ang mga gipamulong mo
Kay abi ko ba nga dili mo kaya nga pasakitan kining dughan ko
Mao nga tanang pagsabot ug pagpailob gihatag ko kanimo
Ug ikaw lamang gayod ang gihigugma ko

Apan ang tanang paghigugma ug kaayo ko
Gisuklian mo sa kasakit kay giluiban mo man diay ako
Padayon mong gibuhat pag-usab ang pagluib
Diha-diha, padayon usab ang kaguol nga sa dughan ko nanggitib

Milipang ang maong kaguol ug kahiubos
Kay ako kanunay mo mang sa kasakit gipaantos
Dili maihap sa mga tudlo ang pagpasakit mo kanako
Dili matimbang ang gibug-aton sa luha sa mata ko nagpunay sa pagtulo

Apan sa gihapon gipatigbabaw ko ang paghigugma
Kay dili ko ikatugot nga sa kinabuhi ko mubiya ka
Giantos ko ang tanang mahait nga kasinatian
Ug gidawat kini ingon nga mao kini ang akong kapalaran

Kun palad ko man nga mag-antos tungod kanimo
Dawaton ko sa hingpit lamang makita mo ang gugma ko
Martir man ako sa mga mata sa katawhan
Pilit kong gidawat ang maong kamatuoran

Yubiton man ako nila tungod kanimo
Bukas sa kanunay ang kinabuhi ko sa pagdawat kanimo
Karun, lab-as pa ang mga samad ning akong dughan
Tungod kay nahigugma ka man pag-usab sa uban

Kulang pa ba ang tanang pagpasaylo ko kanimo?
Kulang pa ba diay ang tanang pagpaubos ko
Kulang pa ba diay ang kaayo nga gidalit ko kanimo?
Tubaga ako, kulang pa ba?

No comments:

Post a Comment