Wednesday, October 3, 2012

Kamingaw

Kamingaw

by Suzeth Mayormita Angana

Kamingaw sa akong pamatyag
Sa dihang mga dalan ta nagkabulag
Nganong nakaako ka man
Nga ako imong gibiyaan?

Ug ang mas labing sakit pa
Ikaw may lain ng hinigugma
Kamingaw sa akong kinabuhi
Diin tingog mo dili ko na mabati

Mabungol ako sa tumang kamingaw diha kanimo
Tungod kay giisip ta man ka nga kinabuhi ug kalipay ko
Apan haw-ang ang akong nahiagoman karun
Kay ikaw sa laing binuhat giangkon

Nagtiyabaw ug nagping-it sa kahapdos kining dughan ko
Nga kanunay lamang nagpangita ug nagmingaw kanimo
Gusto ko man unta masaksihan ang imong mga talidhay
Apan unsaon ko man nga ako giisip mo man nga imong pagmahay

Kamingaw sa tibook kong pagkatawo
Kun dili ko na man lang gane maaninag ang imong anino
Gibati ko ang nagpungasi nga kamingaw
Kay sa presensiya ko ikaw sa dayon nahanaw

Anaa ako sa kamingaw nga dili katambalan sa uban
Kay ikaw ra man ang natingban ning akong dughan
Kamingaw sa akong pagpakabuhi dinhi ibabaw sa yuta
Kun pananglit sa unahan dili ko na ikaw makita


Gipangandoy ko man unta nga gukdon ka
Bisan unsa kalayo, pangitaon ug apason ka
Kay kamingaw sa akong dughan
Dili nalim ug hapdos perme akong matagamtaman

Kun mahimo ko pa lang patagon ug lumpagon ang kabukiran
Buhaton ko aron sa hingpit ikaw akong makit-an
Kun mahimo ko pa lang langyon ang dagat nga nag-ulang kanato
Buhaton ko kana aron ikaw sa hingpit maako

Bisan dili masukod sa metrosan ang atong kalagyo
Apason ta gayod ka aron pagbati ta magkatakdo
Latason ko ang halapad nga kamingawan
Aron sa ingun ikaw mahibalik sa akong kiliran

Apan! Ulahi na ang tanan
Kay ikaw gipanag-iya na man sa uban
Kamingaw gayod sa gibati ko
Bisan sa unsang paagi ikaw dili na mabawi ko

Daw nabalaw na ako sa tumang kamingaw
Kay kasing-kasing ug huna-huna ko, ikaw lamang ang gihagawhaw
Dawaton ko na lang kining maong kapakyasan sa hingpit
Arun kamingaw sa dughan ko dili na magsiyagit

Oh! Kamingaw diay kun sa kinabuhi ko wala ka
Kamingaw gud diay kun ikaw sa kiliran ko wala na
Kamingaw gud diay kun ikaw dili ko na magakos
Kamingaw... mao kini karun sa kasing-kasing ko nag-uros-uros

No comments:

Post a Comment