Wednesday, October 3, 2012

Husto Na

HUSTO NA

by Suzeth Mayormita Angana

Husto na, husto na, nakadungog ka ba?
Husto na, wala ka ba makonsensiya?
Husto na, nagusbat na kining dughan ko
Kay nagpunay ka man niini ug tunglo

Husto na, nabungol na ako sa mga pagtamay mo
Husto na, nadunlan na ako sa pagpanghimaraot mo
Husto na, sakit, sakit na kaayo ang gibuhat mo
Husto na, nabuak na kining kasing-kasing ko

Matag higayon nga anaa ka sa akong duol
Kanunay mong gipatagamtam kanako ang tumang kaguol
Kanunay mong gibaid ang imong espada
Arun sa pagtigbas ning dughan ko nga kanimo adunay dakong paghigugma

Nagsimbolo sa espada ang imong gibuhat
Diin gipakita mo kanako nga ikaw may gugma ngadto sa laing binuhat
Gikunis-kunis mo ang akong kasing-kasing
Kay dihang nasayran ko nga ikaw sa uban nag-iring-iring

Gihikyad mo kanako nga siya mas gihigugma mo
Gidul-it mo sa akong mga mata nga gikalimtan mo ako
Daw sama ra nga nahulog ako sa lalom nga gahong
Ug dili na makalingkawas ug makaginhawa ug tarong

Gituklod ug gisalibay mo ang akong kaugalingon
Arun sa kapakyasan ug kagul-anan maulipon
Tanang masakit ug hapdos nga kaagi
Ako nakatagamtam ug nakasaksi

Ikaw ang nangunay pagbuntog kanako
Ug kasing-kasing ko imo pa gayong gibugno
Wala ka magduha duha pagpasakit kanako
Ug kalipay mo gayod ang akong pagmulo

Katagbawan mo diay ang kapildihan ko
Mao nga padayon mong gilungkab ang kasing-kasing ko
Kanunay kang naghimo ug mga sitwasyon
Aron luha ko imo gayong patuloon

Wala ka pa ba diay matagbaw sa gipangbuhat mo?
Kay hangtod karun naningkamot ka man nga pagatumbahon ako
Gani, usa niaana ka higayon
Ikaw kanako may pagtagad nga maluluy-on

Apan wa ako masayod nga luyo niadtong kaayo mo
Nag-ugom diay kini ug daotang plano
Luyo sa imong temporaryo nga pagtagad ug kaluoy
Ang kinabuhi ko sa pagkakaron nahimong makaluluoy

Kay diay nahaylo ako sa gipakita mong kaayo
Kay diay plano mo nga pasakitan ug linglahon ako
Naghudyaka ka niadtong nagkamang ako sa kasakit
Gikalipay mo ang higayon nga natilawan ko ang kinabuhing pait

Gitiwasan mo ug lambos ang mitakilid kong dughan
Ug nabuy-od ug nahulpa kini diha sa imong atubangan
Sama sa gihapon, gipaningkamutan ko nga mupaduol kanimo
Aron sa gihapon makita ko bisan na lamang ang imong anino

Wala ka gayod magtagam sa mga gipangbuhat mo
Kay bisan dili na maihap ang pagpasaylo ko kanimo
Gibuhat mo pa gihapon ang pagluib kanako
Ang kahiubos ko kanimo daw sa langit misangko

Husto na! Undanga na intawon ang pagsakit mo kanako
Husto na! Ihatag mo na unta kanako ang kalipay dili ang pagmulo
Dili na ako makasugakod sa pag-antos nga gisangon
Kay kasing-kasing ko karun nagmaluyahon

Husto na! Husto na! Nadunggan mo na ba?
Husto na! Asa kutob kasakit kanako mualima?
Husto na! Dili ko na hapit makaya kining tanan
Husto na! Kanus-a mo man ako sa pagpasakit undangan?


No comments:

Post a Comment