Wednesday, October 3, 2012

Gihigugma Ko Ikaw

GIHIGUGMA KO IKAW

by Suzeth Mayormita Angana

Gihigugma ko ikaw, pagbati nga wala gayoy makalabaw
Putli ang kasing-kasing ko nga sama sa sapa nga matin-aw
Bulawanon ang matag takna nga ikaw anaa sa akong kiliran
Kay katagbawan ko man nga ikaw akong makauban

Gihigugma ko ikaw, pagbati nga dili mulubad
Kay kini sa kamatuoran ug kaangayan nagasukad
Kalipay ko nga ako sa kinabuhi mo makaalagad
Ug gipangandoy ko nga ako magahinan mo sa pagtagad

Gihigugma ko ikaw sa tibuok kong kasing-kasing ug huna-huna
Ug dili ko ikatugot nga sa kiliran ko ikaw mawala
Ikaw ang akong sinugdanan ug katapusan
Ug paningkamutan ko gayod sa kaayo ikaw akong mahalaran

Ikaw ang binuhat nga naghatag ug bulok ning kinabuhi
Ug kanimo ko lamang gayod nabatyagan ang tinuod nga pagbati
Gihigugma ko ikaw adlaw ug gabii
Ikaw lamang ang gihigugma ko karon ug kanhi

Higugmaon ko ikaw bisan dili na musilang ang adlaw
Magpadayon ako sa paghigugma kanimo bisan tanang butang kanako mangahanaw
Ikaw ang tanan alang kanako
Ug bugtong ikaw lamang nga sa kasing-kasing ko makamando

Gihigugma ko ikaw, pagbati nga dili matapos
Kun wala ka, sa kamingaw ako malumos
Ug ikaw lamang ang nagahatag kanako ug pulos
Ug diha kanimo, nangapapas ang tanan kong mga pag-antos

Gihigugma ko ikaw bisan mihasmag pa kanako ang malisod nga sitwasyon
Kay ang paghigugma ko kanimo maoy nagahatag kanako ug kalig-on
Gihigugma ko ikaw nga dili matugkad sa bisan unsang paagi
Ug bunga sa paghigugma ko lamang kanimo ang akong masulti

Ikaw lamang ang binuhat nga makaabli ning sirado kong dughan
Kay diha ko man lang kanimo nakit-an ang yabi ning akong balatian
Dili malungkab sa laing nilalang kining paghigugma ko kanimo
Kay gikadinahan na man kini sa pangalan ug pagbati mo

Ikaw ang akong kalipay bisan tamparuson pa ako sa mga kasakit
Makabaton ako ug kusog kun pangalan mo akong masampit
Ikaw ang taming ning akong kinabuhi
Ug paghigugma ko dili gayod matumpag ug mabali

Gihigugma ko ikaw karun ug sa umaabot
Ug paghigugma ko kanimo dili gayod muhubas ni mahurot
Gihigugma ko ikaw bisan naglatay ako dalan sa kakuyaw
Ug kun mupalayo ka man kanako, andam ako aron kanimo mubugtaw

Kun pananglitan talikdan ug biyaan mo ako
Himoon ko ang tanang paagi arun sa pag-apas kanimo
Kun pananglit hikalimtan mo ang paghigugma ko kanimo
Buhaton ko ang pagpahinumdom nga ako nahigugma sa tinuoray diha kanimo

Bisan lamyon pa man sa pagsulay ang akong paghigugma kanimo
Andam kong ihalad ug ipaon ang kinabuhi ko
Arun sa ingon masuta ug masayran mo
Nga ako kanunay nahigugma ug nagmatinud-anon diha lamang kanimo

Gihigugma ko ikaw butang nga angay mong timan-an
Ayaw itugot nga dagiton sa kalimot ang akong nabatyagan
Kay diha ko lamang kanimo naangkon ang matuod nga kadaugan
Ikaw ang kalipay ug kamaya ning akong dughan

Gihigugma ko ikaw saad nga walay kinutoban
Gihigugma ko ikaw, imo na ba kining nasayran?
Gihigugma ko ikaw dili tungod kay hitsuraan ka
Gihigugma ko ikaw dili tungod kay adunahan ka

Gihigugma ko ikaw sa imong pagka-ikaw
Gihigugma ko ikaw kay sa tanan ikaw ang mas labaw
Labaw ang gibati ko kanimo nga paghigugma
Gihigugma ko ikaw, ikaw ug wala nay lain pa


No comments:

Post a Comment