Wednesday, October 3, 2012

Tubod Sa Mga Luha

TUBOD SA MGA LUHA

Samdan ba kanang kasing-kasing mo?
Luhaan ba kanang dughan mo?
Tubod sa mga luha ang mudagayday
Kun ikaw hinikawan sa kalipay

Ang tubod sa mga luha imong masinati
Kun ikaw sa tumang kapakyasan gipabati
Bunga kini kay luhaan ug samaran ang dughan
Kay gilangkupan man sa mapait ug masakit nga kasinatian

Mahimong malumos ang imong dughan
Tungod sa nagtubod nga luha nga imong maagian
Dili sayon pamation kun ikaw makaangkon sa maong pagbati
Kay dili ta hingsayran kun may paghubas ba kini

Naglangkob sa kakuyaw ang imong balatian
Kun tubod sa mga luha imong matagamtaman
Lawom daw samad imong pagaantoson
Kun tubod sa mga luha imong maangkon

Tubod sa mga luha – hulagway sa hilabihang kahapdos sa kasing-kasing
Kay dagkuang mga pag-antos nagpadayon pagpanalingsing
Padayon sa pagpanalingsing ang mga tipaka sa kasakit
Kay kini gibisi-bisan man sa tubod sa mga luha nga mapait

Tubod sa mga luha imong masinatian kay ikaw biniyaan
Gibiyaan ug gitalikdan ka sa binuhat nga imong gikauban
Ang iyang pagkahanaw ug pagbiya kanimo
Maoy hinungdan nga tubod sa mga luha nakab-ot mo

Dili sayon nga tipigan mo kini kanunay
Kay malisod mo gayod nga mabatunan ang matuod nga kalipay
Tubod sa mga luha, lisod nga muhubas ug mahanaw
Kun dili mo kalimtan ang masakit nga kasinatian nga nabahaw

Malisod ang pag-ikyas ning tubod sa mga luha
Kay kini aduna may mga gapos nga hinulma
Mga gapos nga mugunit kanimo ug maayo
Aron sa pagbaton sa kaisog pag-ikyas ikaw dili mahaylo

Mulapad ang wanang ning tubod sa mga luha
Kun ikaw sa ubang binuhat ikaw gipabati sa mga pagsudya
Ug sa ilang pagsudya kanimo daw kasing-kasing mo gidagmalan
Kay dili gayod sayon nga tagamtamon ang masakit nga kasinatian

Ang tubod sa mga luha pagkalisod kabyahon
Kay niini ang kasing-kasing mo sa mga luha pagapun-on
Magkadaghan ug magkataas ang gihabugon sa maong tubod
Kun dughan mo sa pagbakho dili na makasugakod

Dili gayod sayon ang paghambin ning tubod sa mga luha
Kay kini sa kaalautan ug kasakit sa kinabuhi nagpakita
Kisod kaayong ikawas pahilayo niini
Kay gitakpan man ang lutsanan ug di na maabli

Ang tubod sa mga luha, mahimong mubitad kanimo
Ngadto sa tampulong sa kamingaw ug kasubo
Mutabon kini sa kinabuhi mong giuhaw sa kalipay
Kay ang pagbakho kanunay man kanimong nag-apong ug nagbantay

Kun anaa ka man karun sa tubod sa mga luha
Kun kasakit ug kahapdos sa kinabuhi kanimo nagpataliwala
Pahilayo nianang maong tubod
Kay kinabuhing luhaan ilado nga sum-od

Pangitaa ang ganghaan ning tubod sa mga luha
Arun kalipay sa kinabuhi imong masilip ni makita
Kay kun kanunay kang magpabilin diha sa imong nahimutangan karun
Malisod kaayong mabatyagan mo pa ang pagkamalipayonNo comments:

Post a Comment